Creating sustainable values ​​for society and future generations

Photo of the center's facilities

Each bedroom has two children, and each child has their own study space.

 

Each bedroom has two children, and each child has their own study space.

 

Phòng tắm

 

Phòng vệ sinh

 

Phòng học

 

Phòng ăn

 

Khu vực bếp

 

Hành lang

 

Tòa nhà trung tâm

 

Phòng khách

 

Phòng học