Creating sustainable values ​​for society and future generations

Pictures of educational activities

Quản lý chi tiêu cá nhân

 

Các em cùng thầy cô hoạt định kế hoạch chi tiêu cá nhân

 

Anh Thư đạt giải nhất

 

Hoài Thương đạt giải Nhì

 

Kỹ năng lực chọn phong cách học tập

 

Các em cùng tham gia trò chơi liên kết với bài học

 

Lựa chọn phong cách học tập

 

Giấy khen các cháu năm học 2020 - 2021

 

Tổng kết năm học 2020 - 2021

 

Tổng kết năm học 2020 - 2021

 

Kỹ năng tự trọng, làm chủ bản thân

 

Kỹ năng tự trọng, làm chủ bản thân

 

Mừng ngày nhà giáo Việt Nam

 

Kỹ năng thể hiện lòng biết ơn

 

Kỹ năng thể hiện lòng biết ơn

 

Kỹ năng thể hiện lòng biết ơn

 

Kỹ năng thể hiện lòng biết ơn

 

Kỹ năng thể hiện lòng biết ơn

 

Kỹ năng thể hiện lòng biết ơn

 

Thời gian tự học

 

Chị Bảo Ngọc hướng dẫn em học bài

 

Thời gian tự học

 

Thời gian tự học

 

Học thêm Ngữ Văn cùng cô Na

 

Học thêm Vật Lý cùng thầy Huy

 

Học thêm Tiếng Anh cùng thầy Thiện

 

Học thêm Tiếng Anh cùng thầy Thiện

 

Tổng kết năm học 2019 - 2020

 

Tổng kết năm học 2019 - 2020

 

Tổng kết năm học 2019 - 2020

 

Tổng kết năm học 2019 - 2020

 

Tổng kết năm học 2019 - 2020

 

Tổng kết năm học 2019 - 2020

 

Tổng kết năm học 2019 - 2020

 

Tổng kết năm học 2019 - 2020

 

Tổng kết năm học 2019 - 2020

 

Tổng kết năm học 2019 - 2020

 

Tổng kết năm học 2019 - 2020

 

Tổng kết năm học 2019 - 2020

 

Tổng kết năm học 2019 - 2020

 

Tổng kết năm học 2019 - 2020

 

Tổng kết năm học 2019 - 2020

 

Tổng kết cuộc thi Hiểu biết về tình thân

 

Tổng kết cuộc thi Hiểu biết về tình thân

 

Tổng kết cuộc thi Hiểu biết về tình thân

 

Tổng kết cuộc thi Hiểu biết về tình thân

 

Trao thưởng Sao tháng 6

 

Trao thưởng Sao tháng 6

 

Trao thưởng Sao tháng 6

 

Kỹ năng quản lý thời gian

 

Kỹ năng quản lý thời gian

 

Kỹ năng quản lý thời gian

 

Kỹ năng quản lý thời gian

 

Kỹ năng quản lý thời gian

 

Kỹ năng quản lý thời gian

 

Kỹ năng quản lý thời gian

 

Kỹ năng quản lý thời gian

 

Kỹ năng quản lý thời gian

 

Kỹ năng quản lý thời gian

 

Kỹ năng quản lý thời gian

 

Trao thưởng sao tháng 5

 

Trao thưởng sao tháng 5

 

Trao thưởng sao tháng 5

 

Giáo dục kỹ năng sống

 

Giáo dục kỹ năng sống

 

Giáo dục kỹ năng sống

 

Giáo dục kỹ năng sống

 

Giáo dục kỹ năng sống

 

Giáo dục kỹ năng sống

 

Giáo dục kỹ năng sống

 

Giáo dục kỹ năng sống

 

Giáo dục kỹ năng sống

 

Giáo dục kỹ năng sống

 

Giáo dục kỹ năng sống

 

Giáo dục kỹ năng sống

 

Giáo dục kỹ năng sống

 

Giáo dục kỹ năng sống

 

Giáo dục kỹ năng sống

 

Giáo dục kỹ năng sống

 

Giáo dục kỹ năng sống

 

Giáo dục kỹ năng sống

 

Giáo dục kỹ năng sống

 

Giáo dục kỹ năng sống

 

Giáo dục kỹ năng sống

 

Giáo dục kỹ năng sống

 

Giáo dục kỹ năng sống

 

Giáo dục kỹ năng sống

 

Giáo dục kỹ năng sống

 

Giáo dục kỹ năng sống

 

Giáo dục kỹ năng sống

 

Giáo dục kỹ năng sống

 

Giáo dục kỹ năng sống

 

Học kỹ năng giao tiếp

 

Học kỹ năng giao tiếp

 

Học kỹ năng giao tiếp

 

Học kỹ năng giao tiếp

 

Học kỹ năng giao tiếp tiếng Anh

 

Học kỹ năng giao tiếp tiếng Anh

 

Học kỹ năng giao tiếp tiếng Anh

 

Giao lưu học kỹ năng sống Tăng ni phật giáo 2019

 

Giao lưu học kỹ năng sống Tăng ni phật giáo 2019

 

Giao lưu học kỹ năng sống Tăng ni phật giáo 2019

 

Giao lưu học kỹ năng sống Tăng ni phật giáo 2019

 

Giao lưu học kỹ năng sống Tăng ni phật giáo 2019

 

Giao lưu học kỹ năng sống Tăng ni phật giáo 2019

 

Giao lưu học kỹ năng sống Tăng ni phật giáo 2019

 

Giao lưu học kỹ năng sống Tăng ni phật giáo 2019

 

Giao lưu học kỹ năng sống Tăng ni phật giáo 2019

 

Giao lưu học kỹ năng sống Tăng ni phật giáo 2019

 

Giao lưu học kỹ năng sống Tăng ni phật giáo 2019

 

Giao lưu học kỹ năng sống Tăng ni phật giáo 2019

 

Giao lưu học kỹ năng sống Tăng ni phật giáo 2019

 

Giao lưu học kỹ năng sống Tăng ni phật giáo 2019

 

Sơ kết học kỳ I năm học 2019-2020

 

Sơ kết học kỳ I năm học 2019-2020

 

Sơ kết học kỳ I năm học 2019-2020

 

Thi đua sao tháng 3/2020

 

Thi đua sao tháng 3/2020

 

Thi đua sao tháng 3/2020

 

Thi đua sao tháng 3/2020

 

Thi đua sao tháng 3/2020

 

Thi đua sao tháng 3/2020

 

Học tập trong mùa Covid-19

 

Học tập trong mùa Covid-19

 

Học tập trong mùa Covid-19

 

Học tập trong mùa Covid-19

 

Học tập trong mùa Covid-19

 

Thi đua sao tháng 4/2020

 

Thi đua sao tháng 4/2020

 

Thi đua sao tháng 4/2020

 

Thi đua sao tháng 4/2020

 

Thầy cô trong trung tâm

 

Thầy cô và các em

 

Các em trong trung tâm